Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (7 bài)

Hội phụ huynh

Trong năm năm qua, hàng năm Ban đại diện CMHS của mỗi lớp và của nhà trường được thành lập vào đầu năm học do hội nghị CMHS của lớp và của trường bầu ra. Mỗi lớp có một Ban đại diện CMHS gồm có ba người, trong đó có một trưởng ban. Sau đó tiến hành Đại hội CMHS toàn trường và bầu ra Ban đại diện CMHS. Năm học 2012-2013 Ban đại diện gồm có 21 người. BCH gồm ông Phạm Bá Sỹ làm trưởng ban, ông Đặng...

Website cá nhân tiêu biểu